Стартиране на Пауърбол с въженце

Стартирането на Пауърбол е съвсем лесно, но може би ще ви трябва малко практика, за да се изглади техниката ви съвсем. Класическият начин за стартиране е посредством включеното в комплекта специално стартово въженце. Целта е при старта роторът да се развърти с около 2000-3000 об/мин, за да може движението да бъде подхванато и ускорено.


Стъпка 1
Поставете края на въженцето в специалния отвор в ротора.

Стъпка 2
Започнете да навивате кордата в предвидения за целта канал в ротора като го въртите с пръст и същевременно поддържате въженцето опънато, за да се навива стегнато.

step1 step2
step3 step4


Стъпка 3
Когато от кордата останат около 10 см, спрете да навивате. С ръката, с която ще въртите, хванете здраво с цяла длан корпуса на уреда откъм горната му страна, така че долната му част, където е отворът и се вижда роторът, да е открита. Убедете се, че въженцето е добре навито в улея и не е хлабаво.

Стъпка 4
Рязко дръпнете кордата като внимавате да я теглите право срещу отвора, защото иначе кордата може да излезе от канала и да се намотае около оста на ротора. Движението трябва да е такова, че цялото въженце да се развие от ротора и да остане в ръката ви. Така вие развъртате ротора с необходимите стартови 2000 - 3000 об/мин. Насочете сферата с отвора надолу и започнете да правите кръгообразни движения с китката (не с цялата ръка) като се стремите да уловите движението. Описвайте кръгове с диаметър 15-20 см не по-бързо от 1 оборот за секунда. Не бързайте в началото, защото ще излезете от синхронизация с бавно въртящия се ротор и той ще спре. Постепенно увеличавайте скоростта на въртене като намалявате диаметъра на описваните кръгове. В един момент ще усетите, че контролирате уреда и сте в състояние да управлявате ускорението или забавянето му.

С течение на времето може да се научите да стартирате Пауърбол с пръст и въженцето няма да ви е нужно, но за целта ще трябват известни тренировки. Повече информация как да стартирате Пауърбол без въженце можете да получите ТУК.

Функции на оборотомера

counter

 

Брой обороти за една сесия

counter_1 Този режим на оборотомера показва общия брой обороти за една сесия като отчита единица на всеки 100 оборота. Например 7240 оборота ще бъдат показани като 72.

 

Моментна скорост

counter_1 Този режим показва скоростта в реално време. Показанието е в обороти за минута.

 

Най-висока скорост

counter_1 Когато роторът се върти, дисплеят показва моментните обороти. Когато роторът спре да се върти, на дисплея се показва най-високата скорост, постигната с уреда. Ако рекордът е подобрен при тази сесия, броячът започва да мига и в паметта се записва новата стойност. Паметта може да се нулира с натискане на бутона "ON/CLR".

 

Индекс на физическата сила

counter_1 При тази настройка се показва колко оборота са направени за определен интервал (30, 60 или 90 секунди) като времето стартира със завъртането на ротора. Броячът брои на обратно до последните 5 секунди на периода, в тези 5 секунди показва динамично увеличаващият се брой обороти. Крайният резултат остава изписан на екрана, докато оборотомерът не се самоизключи.