Разглобяване и почистване на Пауърбол

За да разглобите Пауърбол ви е нужно менгеме. Има начини това да стане и без менгеме, но рискувате да го повредите. Освен това ви е необходима една малка отвертка звездичка и една обикновена отвертка.

Процедурата е следната:

 1. Свалете оборотомера или капачето като си помогнете с правата отвертка.
 2. Свалете силиконовата лента с надписите.
 3. Отвинтете двете винтчета, които се намират в зоната под лентата.
 4. Върнете силиконовата лента обратно на мястото й.
 5. Внимателно хванете корпуса в менгемето, така че дупчиците, където са били завити винтчетата да се опират в челюстите (през силиконовата лента). Нагласете оста да не е в посоката, в която Пауърбола ще се свие навътре при стискането на менгемето. В противен случай е възможно при затягането оста да опре в корпуса и да се получи нараняване на елементите.
 6. Направете внимателно един или два оборота на менгемето до момента, в който чуете изпукване.
 7. Отпуснете менгемето и извадете сферата.
 8. Свалете гумената лента.
 9. С помощта на обикновената отвертка разделете двете половини на корпуса на мястото, където те са се отворили най-много. (Не се опитвайте да разделите двете полусфери една от друга без предварително да сте ги „разпукнали” с менгемето – няма да успеете и ще нараните повърхността на полусферите).
 10. Извадете ротора, почистете повърхността му, а също и вътрешните страни на двете полусфери. Особено внимание обърнете на бялата лента, която придържа оста. За целта най-добре е да ползвате суха мека кърпа или памук, напоени с чист спирт. Хартиена салфетка не се препоръчва, защото тя пуска власинки. В никакъв случай не смазвайте оста с каквото и да било масло и не ползвайте спирт с каквито и да било примеси! В противен случай Пауърболът ви никога вече няма да бъде същият!
 11. Върнете ротора в една от двете полусфери.
 12. Нагласете двете полусфери да си пасват и ги стиснете да легнат добре.
 13. Завийте двете винтчета.
 14. Поставете силиконовата лента на мястото й.


Ако нямате менгеме, можете да процедирате по начина, показан на видеото долу. След като развинтите винтчетата, поставете уреда на маса, така че дупката, където е било завито едното винтче да е опряла в масата и нанесете премерен, рязък удар отгоре с мекото на ръката си. Трябва да се чуе леко изпукване. Така двете половини на корпуса са отделени.

Dim lights Embed Embed this video on your site


Освен за почистване, уредът може да бъде разглобен и за подмяна на части. Продават се ремонтни комплекти за всеки модел Пауърбол. След определено време интензивно ползване, частите предвидени в комплекта може да се сменят, за да се възстанови перфектната работа на уреда.