Каква е възрастовата граница за ползване на Пауърбол?

Въпреки че Пауърбол е подходящ за всички възрасти, производителите препоръчват да се ползва с внимание от деца под 15 годишна възраст. Това се дължи на специфичните инерционни сили, които се образуват и тяхното влияние върху все още развиващата се костна структура. В добавка, производителите препоръчват деца под 12 годишна възраст да ползват продукта само под наблюдението на възрастен (по-скоро от предпазливост, отколкото от реална опасност).

Трябва да се обърне внимание на факта, че Пауърбол тренира китката и ръката по един специфичен начин, по който тя не е била натоварвана преди, дори и да са ползвани стандартни уреди за тренировка. В този смисъл производителите са задължени да напишат това предупреждение, за да се избегнат евентуални наранявания на все още не приключилия своето развитие организъм.

Като се има предвид, разбира се, че Пауърбол упражнява усилие, което е в директна връзка със скоростта, с която го развърта трениращият, е малко вероятно човек да причини сам на себе си нараняване. Добре е въпреки всичко да се има предвид тази вероятност за да се избегне претрениране. Окончателната преценка, дали вие или вашето дете да ползва този уред, разбира се, трябва да направите сами. Както при всички тренировъчни уреди, ако се ползва умерено, това ще е едно много полезно за развитието на младия спортист занимание.