Кой е най-бързият Пауърбол?

Стандартът, при който се провеждат повечето състезания е 250Hz Про. Този модел не е обременен от електрически генератор или устройство за издаване на звук и се смята за модел, с които може да се постигнат най-върхови скорости.

Всички модели Пауърбол са произведени и калибрирани по един и същ прецизен начин, но в действителност се наблюдава слабо намаляване (2-4%) на резултатите при моделите Неон заради отклоняване на част от енергията във вградения асинхронен електрически генератор. Моделът Techno е с още 2-3% по-бавен заради специфичния вътрешен дизайн на ротора. При моделите Звук също част от енергията се превръща в звукови трептения на въздуха и това до някъде го забавя.

В действителност малко хора могат да усетят тези едва доловими разлики във въртенето и това не трябва да е решаващ аргумент при избора на пауърбол. Освен ако не сте твърдо решили да бъдете включен в световната ранг листа и да се борите с най-добрите.

Моделът Метал с тежък ротор е значително предизвикателство пред всички, които търсят високи скорости. Той е с два пъти по-тежък ротор и създава ЗВЕРСКА жироскопична инерция, като да се мине границата от 12000 об/мин е изключително трудно. Трябва да се отбележи, обаче, че силите, които се предават на ръката при тези обороти значително надвишават силите при пластмасовите модели, дори и въртящи се със скорост над 14000 оборота. Така че всичко е относително и зависи за какво купувате Пауърбол.

Моделът Метал с олекотен ротор е моделът, на който се възлагат големи надежди да надмине всички свои предшественици по достигнати обороти, но засега все още няма организирана официална ранг листа за него.