Стартовата връвчица заседна в Пауърбола ми.

Понякога, ако връвчицата не е била навита стегнато в улея или издърпването й не е било съвсем право срещу отвора, връвчицата може да излезе от улея и да се навие около оста.

Имате две възможности да решите този проблем.
1. Махнете внимателно оборотомера или капачето в горната част на сферата. Използвайте плоска отвертка, която мушнете в позициите, които съответстват на 6 или 12 часа на капачето или оборотомера и леко завъртете. След като имате вече два отвора използвайте нещо тънко и еластично (например свинска опашка за стягане на кабели) и с нейна помощ се опитайте да отвъртите въженцето, като внимавате за посоката, в която се е навило. Всеки един оборот навито въженце е някъде около 1см. Обикновено въженцето е навито 5-6 оборота, така че би трябвало без много усилия да го развъртите.
2. Ако въженцето е много стегнато навито или по някакъв друг повод не можете да го развиете ще трябва първо да разглобите Пауърбола. Описанието как става това е в друг от често задаваните въпроси: ТУК.

Ако моделът ви е Неон, има вероятност въженцето да се е навило и около светодиодите, които са прикрепени за ротора. В този случай е най-добре да не се опитвате да развъртите въженцето без да разглобявате сферата, понеже може да причините огъване на светодиодите и съответно разбалансиране на ротора. Най-доброто решение тук е направо да разглобите Пауърбола, да отвиете връвчицата и да прегледате светодиодите. Ако има някой, който е леко изкривен се опитайте да го върнете на правилната му позиция внимателно. 

В бъдеще внимавайте въженцето да е навито стегнато в улея и го издърпвайте в посока перпендикулярна на отвора.
Така ще сте сигурни, че няма да излезе от улея и да се навие отново върху оста.