Роторът се движи нагоре-надолу в сферата.

Това е нормалното състояние на Пауърбола и не е дефект.

Роторът се задържа в центъра на сферата с помощта на бял поликарбонатен пръстен, чието движение става в улей, образуван между двете полусфери, когато са затворени. Улеят е с приблизителна ширина 4мм, докато дебелината на пръстена е 2мм. Това дава възможност за лек ход на целия ротор нагоре-надолу. Когато роторът не се върти, можете да почувствате този ход като държите Пауърбола с отвора надолу и леко натиснете ротора към горната част на сферата.

Това малко движение е напълно нормално и се наблюдава само когато роторът е в покой. Когато въртите топката, силите на прецесия притискат плътно оста към долната полусфера, осигурявайки точно премерено триене за гладко кадифено движение – почти невероятно!

Ако улеят беше съвсем малко по-тесен, щеше да е невъзможно да постигате високи скорости при въртенето. Ако улеят беше по-широк, триенето щеше да е по-слабо, което също щеше да се прояви като невъзможност да ускорите движението на ротора.