Роторът хлопа в сферата при въртене.

Причина – не извършвате правилни движения с китката.

След като веднъж сте стартирали ротора с въженцето е важно бързо да синхронизирате движенията на китката си със скоростта на ротора. Силно, рязко дръпване на въженцето ще завърти ротора с около 3000 об/мин. От този момент нататък скоростта ще започне да пада освен в случай, че не възбудите нейното ускорение с подходящи движения на китката. Трябва да започнете да движите китката си с бавни, плавни кръгови движения като се стремите да се синхронизирате със скоростта на ротора.

Признаци, че движението не е правилно или скоростта не е подходяща са: няма съпротивление на вашето движение или роторът „хлопа” в сферата. Старайте се да правите плавни кръгове или сменете скоростта.

Най-често срещаната грешка е въртенето на китката с по-голяма скорост от нужната за синхронизиране с ротора. Препоръчваме като начало движение с диаметър 12-15 см и скорост 1-2 оборота в секунда все едно бъркате тенджера с черпак. Когато налучкате нужната скорост, съвсем отчетливо ще почувствате съпротивление на движението на ръката ви. Започнете постепенно да увеличавате скоростта на въртене и да намалявате кръговете, които описвате с китката си. Това ще накара роторът да увеличи скоростта си. Имайте предвид, че е много важно да извършвате движението само с китката, а не с цялата си ръка.